Första hjälpen utbildningar

Utbildning som räddar liv

Första hjälpen vid olycksfall

Vi utbildar företag och privatpersoner i HLR och första hjälpen vid olycksfall.

Vår grundutbildning bygger på 30/70 regeln, dvs. 30% teori och 70% praktik. Vi kommer ut till er arbetsplats och håller utbildningen i era lokaler under ett par timmar. Vi börjar föreläsningen med lite teori sedan får ni öva på varandra eller dockor. Sedan varvas detta under utbildningen.

Vi har en grundutbildning med några påbyggnadskurser. Kurserna lämpar sig bäst för grupper med 10-14 personer.

I vår grundutbildning (4 timmar) ingår följade:

 • Medvetslöshet
 • Andningsstopp/luftvägsstopp
 • HLR
 • Hjärtstartare
 • Förebygg cirkulationssvikt
 • Livshotande blödning
 • Första hjälpen för barn

I våra påbyggnadskurser anpassas teori och praktik utefter påbyggnadens art. Vissa är mer teoretiska än andra.

Akuta sjukdomstillstånd (3 timmar).

 • Astma/allergi
 • Allergisk chock (anafylaktisk chock)
 • Epilepsi
 • Diabetes
 • Hjärt- kärlsjukdomar
 • Stroke

Skador (3 timmar).

 • Brännskador/frätskador/kylskador
  • Brännsår
  • Kemiska skador
  • Kylskador
 • Ögonskador
 • Skallskador
 • Rygg och nackskador
 • Arm och benskador
 • Stukning/vrickning
 • Elskador
 • Skottskador/splitterskador
 • Bukskador

Psykisk första hjälpen (3 timmar).

 • Psykisk trauma vid våld och hot
 • Krisstöd

Vi har också utbildningar i HLR för barn/spädbarn.

Utbildningsföretaget Fältskären

Tel: 070 – 680 13 19

Kontakta oss för mer information