Bror Johansson

Traumaspecialist

Utbildningsföretaget Fältskären bildades 2013 och drivs av Bror Johansson.

Bror är tidigare Försvarsmedicinare specialiserad på trauma och krigskirurgi.

”Jag har under nära trettio år arbetat med att utbilda människor till trygga och skickliga yrkespersoner.

Att följa en persons från att inte veta något om sin framtida roll till att undan för undan tillägna sig de kunskaper som krävs, är en resa som inger både ödmjukhet och glädje.”

”Lika tillfredställande som utbilda är att följa en person från skadeplats, till första omhändertagande, till primärt kirurgisk behandling, till slutlig vård och rehabilitering, till att kunna återvända ut i samhället helt återställd eller till så god hälsa den bästa vård kan ge.”

Dessa båda starka känslor är drivkraften i mitt nuvarande arbete som konsult och föreläsare, att dela med mig av de kunskaper ett långt yrkesliv ger.

Att ge människor kunskap att hjälpa andra människor i behov av hjälp för att få fortsätta leva.

Detta första omhändertagande som är avgörande för alla vidare insatser.

Minst lika viktigt är att sprida kunskap om hur man förebygger skador och sjukdomar inom yrkeslivet.

Hur man, trots risker, gör arbetet säkert genom att ha kunskap om risker, skydd och regler.